+420 775 756 879
info@rcmodels.cz
RC Models
Hledat
Newsletter

Servisní podmínky

Příloha č. 1 

Všeobecných obchodních podmínek Platnost od 1. ledna 2014
Servisní podmínky blíže upravují obecné postupy při vyřizování servisních objednávek ( záruční a pozáruční ), osobně předaných v místě servisu Modelářství Teplice, U Červeného kostela 36/17, Teplice.

Servisní podmínky v některých bodech mohou dále upřesňovat Všeobecné obchodní podmínky.

1. OBJEDNÁVKA SERVISU

Objednávka k opravě musí obsahovat tyto náležitosti:

 • - údaje objednávajícího / jméno a sídlo kupujícího, IČ, DIČ pro firmu, kontaktní údaje, telefon, mobil případně email.
 • - označení zboží - jednoznačné určení předmětu, seznam příslušenství a součástí jejich počet, podrobnou specifikaci závady, při čem a případně jak vznikla, její projevy. 
 • - objednávající souhlasí s vypsanou objednávkou svým podpisem, nebo převzetím kopie objednávky a ponecháním předmětu v opravě. Na pozdější reklamace není možné brát zřetel.

2. CENA OPRAVY

Ceny náhradních dílů jsou platné dle ceníků náhradních dílů jednotlivých výrobců. Cena práce servisního technika a s tím spojené další služby jsou uvedeny v ceníku servisních služeb, které jsou přílohou těchto servisních podmínek.

 • - Objednávající je informován o předpokládané ceně náhradních dílů a časové náročnosti práce technika.
 • - Opravy v celkové hodnotě nepřevyšující  o 20%  dohodnuté částky jsou vyřizovány bez souhlasu objednatele a zákazník je informován telefonicky ( SMS) v okamžiku, kdy je stroj opravený a připraven k odběru. Při výslovném požadavku na zaslání kalkulace opravy i v případě, že cena opravy nepřevyšuje výše uvedenou částku, je k celkové ceně navíc připočítána práce technika za diagnostiku závady na zařízení.
 • - U zakázek kde není možné předem stanovit rozpočet opravy při příjmu, je rozpočet oznámen po diagnostice závady. V případě odmítnutí opravy je naúčtovaná diagnostika závady.
 • - Pro rychlou dostupnost náhradních dílů je možné využít expresního dodání dostupného dílu od výrobce, za toto dodání je účtovaná zvlášť cena za přepravu. Tento typ dodání náhradního dílu k opravě podléhá schválení objednávajícího.
 • - Expresní příplatek za opravu je účtován dle ceníku servisních služeb.
 • - Objednávající se zavazuje uhradit diagnostiku závady, demontáž / montáž, pokud se rozhodne zařízení neopravovat.

3. DOBA TRVÁNÍ OPRAVY

 • Doba trvání opravy je předběžně stanovena při příjmu zakázky. Pokud při diagnostice je zjištěna nutnost výměny, opravy, dalších dílů, které nejsou k dispozici, je možné po dohodě se zákazníkem domluvit prodloužení opravy a následný další postup.
 • expresní opravy: Při osobním příjmu zakázek lze sjednat expresní opravu při dostupnosti náhradních dílů
  *    tentýž den do 10:00 - odběr 17:00 +100%
  **  do druhého dne - odběr 17:00 +70%
  *** do tří pracovních dnů - odběr 17:00 +50%
  Z technických a organizačních důvodů nemusí provozovna přijmout k expresnímu zhotovení všechny požadované zakázky

4. VYZVEDNUTÍ ZAKÁZKY

 • - Objednávající se zavazuje vyzvednout opravené zařízení do 14 pracovních dní od data, kdy mu bylo oznámeno, že zařízení je opraveno a připraveno k vyzvednutí. Po uplynutí této lhůty je účtován poplatek za skladné dle ceníku servisních služeb. Případně mu zařízení může být odesláno na dobírku. 
 • - Vadné náhradní díly se vrací na výslovné přání při převzetí do opravy. Vadné součástky u záručních oprav není možné vracet, zůstávají výrobci.
 • - Maximální doba uschování hotové zakázky po opravě činí 6 měsíců. Po uplynutí této lhůty je možné nevyzvednuté zboží prodat a výtěžek použít na pokrytí nákladů spojených s opravou. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • - Platbou v hotovosti u servisních oprav vyzvedávaných osobně v servisu RC Models, Modelářství Teplice na adrese U Červeného kostela 36/17, Teplice, popř. při zaslání opraveného zařízení na adresu objednavatele dobírkou při předání zařízení přepravcem. 
 • - Při nákladnější opravě, zejména při nutnosti objednávky nestandardního náhradního dílu je servis oprávněn vyžadovat zálohovou platbu na opravu zařízení.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • - Při uplatnění záruční opravy, výměny, je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie faktury, účtu, příp. dodací list vystavený při prodeji uvedeného zboží.
 • - Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu, nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě ( zákazník zodpovídá za tento obal ) na náklady zákazníka.
 • - Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci.
 • -  Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci v prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží připraveno k odběru u dodavatele. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.
 • - Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.
 • - Zhodnocení oprávněnosti reklamace se počítá jako cena za servis dle platného ceníku

Záruka se vztahuje na vady materiálu a na vady způsobené při výrobě. Záruka se nevztahuje na:

 • závady způsobené nesprávnou instalací
 • závady způsobené nesprávným zacházením, tj. zacházením v rozporu s návodem k obsluze a nedodržováním pokynů obsažených v návodu v obsluze důležitých pro bezporuchový chod
 • závady způsobené neznalostí obsluhy zařízení
 • závady způsobené nešetrným zacházením
 • škody a poruchy vzniklé násilím nebo neodborným zásahem do přístroje • závady vzniklé použitím výrobku k jinému účelu než je určen
 • výměnu součástek podléhajících přirozenému opotřebení
 • opotřebení vzniklé běžným používáním

UPOZORNĚNÍ: u motoru se spáleným vinutím záruka zaniká. Spálené vinutí = přetížený motor.

Na opravy zařízení po uplynutí záruční doby se vztahuje záruka 6 měsíců na vyměněný náhradní díl a 3 měsíce na práci technika.

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“ 

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ

Diagnostika, prohlídka bez opravy250
Vrtulník , heli350
Ostatní
330
Zálet dle druhu modeluod 500
Nastavení vysílačky k modelu300
Výroba Acupack varianta A200
Výroba Acupack varianta B300
Čištění zvlášť znečištěného modelu100
Ceny jsou uvedeny za hodinu práce bez použitého materiálu.
LoadingProbíhá přihlášení, prosím čekejte...
TOPlist