+420 775 756 879
info@rcmodels.cz
RC Models
Hledat
Newsletter

Soutěžní propozice pro Český pohár Mini Z

Soutěž je určena pro RC modely aut Mini Z Racer  v měřítku 1:28


Kategorie:
Standard,
Expert
Formule F1
hlavní pořadatel
realizační tým
Českého poháru se skládá ze zástupců všech pořadatelských klubů
jezdí se na povrchu originální dráhy Kyosho (RCP) i na kobercovém povrchu
konkrétní termíny závodů zveřejňuje hlavní pořadatel na svém webu
ČP je zcela ote
vřený a tedy přístupný pro soutěžící bez rozdílu klubové či státní
příslušnosti,
podmínkou však je řádná registrace na webu pořadatele
registrace na
www.myrcm.ch
v případě velkého počtu registrovaných pilotů má pořadatel
právo počet startujících pilotů o
mezit na přijatelný a organizačně zvládnutelný počet
Sledovaná pořadí a věkové kategorie:

Celkové pořadí se sleduje v
kategorii Standard,Experti Formule F1

Junior: Sleduje se v kat. Standard
- do 15 let (včetně)
Senior: Sleduje se v kat. Standard
- nad 16 let
Pro zařazení do dané věkové kategorie Junior/Senior rozhoduje věk soutěžícího dosažený v
den konání 1. závodu ČP, aby soutěžící absolvoval celý seriál v jediné kategorii.
Junioři i senioři soutěží dohromady, sleduje se celkové pořadí i výsledky jed notlivých věkových skupin.Startovné:
- Osoby do 15 let (včetně) Startovné 200 Kč/závod a kategorii
- Osoby 16 let a víc Startovné 300 Kč/závod a kategorii
- Pokud se závodník registruje pouze dokategorie Formule F1, platí výše uvedené startovné.
V případě, že je registrovaný v minimálně jedné další kategorii, zaplatíza kategorii Formule F1 startovné poloviční.
.
Startovné je splatné při ranní prezenci před závodem ČP, nevratné. Pokud pořadatelé, z organizačních či časových důvodů, spojí konání některého ze závodů Českého poháru
s jiným klubovým závodem, startovné do daného závodu Českého poháru bude zvýhodněno.Elektronická registrace se uzavírá 24h před závodem, registrace na místě je vyšší o 50Kč na kategorii.
Ustanovení společná pro kategorie Standard a Expert
Jsou povoleny pouze ty vysílače, které splňují platnou legislativu a mají homologaci pro Českou republiku. Všichni soutěžící jsou povinni mít ve svém autě originální a fungující čip Robitronic
. Auta nemusí být označena startovními čísly či nijak zvlášť rozlišována, pokud to nebude nevyhnutelné z důvodu rozpoznatelnosti stejných aut v jedné jízdě.
Pilot musí zajistit, aby nedocházelo k mechanickému či chemickému poškozování dráhy a ke znečišťování jejího povrchu vlivem odkapu oleje z motoru, ložisek kol, z olejového tlumiče, diferenciálu, apod., vlivem přípravků na ošetření pneu, atd.


Karosérie:
povolené pouze komerčně prodávané od fy KYOSHO a R246 při pohledu shora musí být kola zakrytá a nesmí přesahovat přes obrys karosérie Tvar použité karosérie musí být shodný s tvarem karosérie dodávané výrobcem. Při tom se
neposuzují doplňky (např. zrcátka, stěrače, atp.)


Legálnost použití poškozené karosérie posuzuje rozhodčí, a to zcela individuálně.


jsou povoleny následující úpravy karosérie modelů:


- změna vzhledu barevným lakováním,
- použití polepů (např. reklamních) neměnící její aerodynamiku,
- provedení přídavného osvětlení modelu,
- vnitřního vyztužení v prostoru předního spoileru nebo nárazníku pro zvýšení její odolnosti
- použití originálního předního ochranného nárazníku určeného pro daný typ karoseriePohonné akumulátory:
- pohon modelu 4 články nabíjecích aku AAA typu NiMH se jmenovitým napětím max.1,25V/článek. Povoleny jsou pouze běžně dostupné NiMH akumulátory, jakékoliv úpravy akumulátorů jsou nepřípustné.Elektronika podvozku:
- povolena nezbytná úprava pro napájení měřícího čipu, povolena pouze originální elektronika 27 MHz nebo 2,4 GHz, jakékoliv úpravy na elektronice auta jsou zakázané přeFETování auta je zakázané.


Pneumatiky a jejich ošetření:
- je povoleno použít pouze gumové pneu mechové a silikonové pneu jsou zakázané.


- max. šířka předních pneu: 9 mm,
- max. šířka zadních pneu: 11 mm
Pro závody na RCP dráze musí být pneumatiky zcela suché je zakázáno na pneu aplikovat přípravky, které by mohly způsobit znečistění trati.
Pro závody na koberci jsou povoleny běžné gripové přípravky. Je zakázáno používat chemické přípravky, které by nadměrně zapáchaly a neúměrně znepříjemňovaly pobyt ostatním soutěžícím a ohrožovaly jejich zdraví.Kategorie 1:28 Standard:
Tato soutěžní kategorie je určena pro modely Kyosho Mini Z Racer MR 01/15/02/03/03Sports. Jakékoliv úpravy modelu na podvozku, karosérii a elektronice jsou, až na výjimky popsané níže, zakázány!


Podvozek:
- jsou povoleny pouze podvozky Mini Z Racer od fy KYOSHO z originálního balení základního netuningového setu budou tolerovány i barevné varianty plastových chassis KYOSHO, ty ovšem musí být zbaveny všech tuningových dílů, vyjma  těch níže povolených:


- povoleny výhradně originální plastové držáky motoru RM, MM nebo MM2 v nastavení 94/98mm.

Motor:
- povolen pouze: KYOSHO Standard, kat. č. MZ-09P,
- motor nesmí být žádným způsobem rozebírán, upravován. Záběh motoru se za úpravu nepovažuje.
- na vnějším plášti motoru se silou statorových magnetů nesmí udržet kovový element ohmotnosti 3gramů.Tuningové díly, úprava modelu:
Je povolena záměna těchto originálních dílů:
- pastorků za jiné plastové v rozsahu 6 až 9 zubů pro potřeby změny převodového poměru,
- kluzných ložisek za ložiska kuličková,
- spojovacího dílu podvozku s držákem motoru tzv. „háčka“,
- plastových matic kol za kovové

Budou tolerovány stříbrné i zlaté kontakty držáku bateriíDisky:
- je povoleno použít pouze plastové disky určené pro auta Mini-Z Racer
- je zakázáno je jakkoliv upravovat.Kategorie 1:28 Expert
Tato soutěžní kategorie je určena pro modely Kyosho Mini-Z Racer MR01/15/02/03/03VE/03Sports a MA10/15/20.Jakékoliv úpravy modelu na podvozku, karosérii a elektronice jsou, až na výjimky popsané níže, zakázány!
Podvozek:
- jako základ podvozku jsou povoleny podvozky Mini-Z Racer od fy KYOSHO a tuningové komerčně dostupné podvozky.
Motor:
Lze použít jakýkoliv motor od jakéhokoliv výrobce, nicméně pořadatelé doporučují a vyhrazují si následující omezení:
Motor musí být přiměřeného výkonu, který jezdci dovolí ovládnutí modelu. Tím je rozuměno jeho udržení na trati zcela pod kontrolou. Model nesmí být nebezpečný svému okolí.
Porušení pravidla může vést k vyloučení ze závodu.


Tuningové díly, úprava modelu:
- povolen veškerý komerční tuning pro auta Mini-Z Racer, bez rozdílu výrobce, povoleny držáky motoru typu HM/RM/MM/LM v originálním plastovém či v kovovém provedení


Disky:
- je povoleno použít plastové či kovové disky určené pro auta Mini-Z Racer  je zakázáno je jakkoliv upravovat.


Kategorie FORMULE 1

Podvozek:
- KYOSHO MF-010, MF-015

Karoserie:
- Povoleny jsou pouze originální karoserie Formule 1 KYOSHO.

Pohonné akumulátory:
- Pohon modelu 4 články nabíjecích aku AAA typu NiMH se jmenovitým napětím max.1,25V/článek. Povoleny jsou pouze běžně dostupné NiMH akumulátory. Jakékoliv úpravy akumulátorů jsou nepřípustné.

Elektronika:
Všechny elektronické části musí být standardní včetně základní desky, výjimkou je externí turbo.
Povolena je optimalizace antény
Motor:
Povoleny jsou všechny motory pro Mini-Z.

Kola:
Povoleny jsou pouze originální ráfky KYOSHO pro Formuli 1

Pneumatiky:
Povoleny jsou pouze pneumatiky MFT-01 a MFT-02.

Tuningové díly:
Jsou povoleny všechny KYOSHO a R246 Mini-Z F1 tuningové díly.
Poznámka:
Kategorie vozů formule F1 je kategorií doplňkovou.
Pokud je do závodů technických kategorií STANDARD a EXPERT v daném soutěžním dni souhrnně přihlášeno více než 59 vozů, má organizátor právo pro daný den zrušit rozjížďky kategorie Formule F1 a to bez náhrady.
Pokud pořadatelé, z organizačních či časových důvodů, spojí konání některého ze závodů Českého poháru s jiným klubovým závodem, je v kategoriích Standard/Expert povinnost respektovat technické předpisy daného klubového závodu v dané kategorii.Český pohár lze chápat jako přípravu na Kyosho Masters, proto pořadatelé doporučují toto zohlednit zejména při volbě pohonu pro kategorii Expert, doporučují též držet auta pro kategorii Expert Českého poháru v definici tuningu „100% Kyosho/R246“.
Schválení auta do závodu.


Posouzení, kontrola technické definice auta a vysílače a jejich připuštění do závodu jsou v
pravomoci hlavního pořadatele. Pořadatel má právo kdykoliv nařídit technickou kontrolu. Na jeho pokyn je soutěžícípovinen sporný díl odstranit nebo nahradit jiným a to ve stanoveném čase (typicky 1 až 2 minuty včetně opakovaného předložení auta pořadateli pro kontrolu), závod může být po uplynutí této doby odstartován i bez ohledu na absenci soutěžícího. V případě neuposlechnutí či opakovaných nedostatků může být soutěžící diskvalifikován.Časový harmonogram dne:
8:00 prezence
9:00 kontrola čipů
9:15 briefing pilotů
9:30(ccado17:00)rozjížďkya finálové jízdy.Po dojetí posledního závodu následuje vyhlášení výsledků, tombola a ukončení závodního dne.
Časomíra a rozhodčí:
Časomíru a rozhodčí zajišťuje hlavní pořadatel Českého poháru tak, aby byla zajištěna objektivita závodů, jednotné měření a vyhodnocení. Přiměřené náklady na cestovné a stravné rozhodčích je hrazeno z výtěžku z účastenských poplatků Českého poháru. Povinností rozhodčích je zpřístupnit a zveřejnit výsledky závodů a průběžný stav Českého poháru nejdéle do 3 dnů od konání závodů.Počítání kol:
Soutěžící jsou povinni do každé rozjížďky nastoupit s řádně nabitými bateriemi, aby bylo vyloučeno riziko nekvalitního sejmutí signálu z čipu měřicí bránou z důvodu nízkého palubního napětí. Soutěžící jsou plně zodpovědní za správné fungování čipu ve svém autě a to včetně správného umístění, posunutí, ulomení, poškození čipu, uvolnění kabeláže či karoserie provozem auta během rozjížďky. Eventuální stížnosti k problematice načítání kol v rozjížďce či k úmyslnému ovlivnění průběhu závodu nečestným a nesportovním jednáním soupeře či vlivem brutálního jednání soupeře na trati, lze nahlásit soutěžícím u obsluhy měřicí brány pouze bezprostředně po ukončení konkrétní rozjížďky, obsluha měřicí brány v tom případě svolá pořadatele k posouzení stížnosti a až do jejího dořešení neodstartuje žádnou další rozjížďku. Při podání protestu nebo stížnosti je podávající povinen složit kauci 500 Kč. Kauce propadá pořadatelům v případě shledání neoprávněného protestu.


Nasazování aut:


Způsob a organizaci nasazování aut definuje pořadatel při úvodním briefingu.
Pokud není upraveno jinak, závodník po měřené jízdě odloží model, snímž jel, k technické kontrole a zaujme místo u trati v roli nahazovače pro následující jízdu. Po jejím skončení si odebere svůj model ze stanoviště kontroly  a může opustit prostor dráhy. Nasazovač svojí činností nesmí ovlivnit jízdu ostatních modelů na trati ani neúměrně omezovat výhled na trať ostatním pilotům. Nasazovačům je zakázáno vstupovat do trati či stoupat na mantinely či opírat se o jízdní dráhu. Je povoleno otočit auto po směru jízdy nasazovačem, jen pokud to není  auto schopno udělat vlastní silou.
Pokud se závodník nedostaví k nasazování a nedohodne si zástup jinou osobou, vystavuje se možnosti postihu přesunu do nižší finálové skupiny nebo odebrání pěti bodů v hodnocení daného soutěžního dne.Obecná ustanovení:
Vysílače soutěžících, kteří právě nepojedou svou jízdu, musí být vypnuty a to bez rozdílu frekvence.
Měřicí brána nemusí být v místě startovní čáry.
Piloti ke svým rozjížďkám nastupují bez otálení.
Startuje se v momentě určeném pro start dané rozjížďky.
Na opozdilce se NEČEKÁ.


Je zakázáno startovat předčasně („ulitý“ start). Pokud se tak stane, pořadatel má právo přerušit závod, napomenout viníka a nařídit opakovaný start. Pokud ve stejné jízdě dojde k dalšímu předčasnému startu, je pořadatel oprávněn viníka z jízdy vyloučit a nařídit opakovaný start.
Je zakázáno úmyslně křížit cestu ostatním, zejména při startu. Pokud by k tomu došlo ve zjevném úmyslu, je pořadatel oprávněn závod přerušit, vyloučit viníka z jízdy a nařídit opakovaný start.
„Projetí cílem“ se rozumí moment, kdy měřící brána zaregistruje signál z čipu auta, nemusí to tedy nutně být průjezd pomyslnou čarou přesně pod měřicí bránou, neboť  signál z čipu bývá sejmut již o několik centimetrů dříve.
Je zakázáno najíždět úmyslně do aut soupeřů. Po napomenutí pořadatelem následuje varování, při opakovaném napomenutí může být pilot vyloučen z rozjížďky. Pokud to tvar dráhy umožní, je možno provinění řešit formou „stop and go“ v depu na 10 sekund. Vpřípadě evidentně likvidačního zákroku se zjevným úmyslem může být pro vinilec diskvalifikován okamžitě a to dokonce z celého závodního  dne. Pomalejší piloti, kteří mají ztrátu jednoho a více kol jsou povinni vhodným způsobem umožnit předjetí výrazně rychlejším pilotům.  Pokud tak neučiní ani na výzvu časoměřiče či pořadatele, následuje varování . Při opakovaném prohřešku může být tento pilot vyloučen z rozjížďky. Pokud to  tvar dráhy umožní, je možno provinění řešit formou „stop and go“ v depu na 10 sekund. Při výjezdu ze „stop and go“ musí dát pilot přednost autům jedoucím po dráze. V případě evidentního bránění  předjetí se zjevným úmyslem může být provinilec diskvalifikován a to dokonce z celého soutěžního  dne. Závodník se nemůže nechat zastoupit. Závodník může mít s sebou jednoho mechanika. Systém základních a finálových rozjížděk, vyhodnocení.


Základní skupiny:
Dle počtu účastníků v dané kategorii budou soutěžící rozdělení do v hodného počtu základních  skupin. V každé základní skupině soutěžící absolvuje  tři rozjížďky v trvání cca 3 - 5 min (stanoví pořadatel dle časových možností). Cílem je  najet co nejvíce kol za daný časový úsek. Při rovnosti kol rozhoduje lepší čas, za který byl tento počet kol dosažen. Z výsledků dosažených v základních rozjížďkách se každému soutěžícímu pro rozřazení do skupin finálových započítají dva nejlepší dosažené výsledky.


Finálové skupiny:
Po absolvování všech rozjížděk v základních skupinách a na základě nejlepších dosažených výsledků každého soutěžícího v základních skupinách budou soutěžící rozřazeni do finálových výkonnostních skupin E/D/C/B/A (E-„nejslabší“, A-„nejsilnější“).V každé finálové skupině soutěžící absolvuje tři rozjížďky v trvání cca 5-10 min (stanoví pořadatel dle časových možností).


Cílem je najet co nejvíce kol za daný časový úsek. Ze třech výsledků dosažených ve finálových skupinách se každému soutěžícímu škrtne ten nejhorší  a výsledné pořadí se počítá pouze ze dvou lepších výsledků (tedy dosažený počet kol a odpovídající časy). Při rovnosti kol rozhoduje lepší součet časů , při kterém byl počet kol dosažen.Finálovými jízdam i se upravuje již jen pořadí uvnitř daných finálových skupin E/D/C/B/A.
Poznámka:
Výjimka může nastat, pokud pořadatelé, z organizačních či časových důvodů, spojí konání některého ze závodů Českého poháru s jiným klubovým závodem.
Pak se systém rozjížděk a finále plně přizpůsobí zvyklostem a pravidlům daného klubového závodu. Z výsledků klubové ho závodu se následně pro účely Českého poháru vyčte pořadí pilotů daného závodu Českého poháru.
Schéma závodů:
Dle počtu soutěžících může pořadatel vhodně upravit počet základních a finálových skupin, čas trvání rozjížděk i počet soutěžících ve skupině a to i dle konkrétního tvaru a propustnosti trati. Bodování výsledků jednotlivých závodů (tyto body se započítávají do seriálu závodů):


Umístění
Body
1
50
2
46
3
42
4
38
5
36
6
34
7
32
8
30
9
28


Dále vždy o jeden bod méně až do jednoho bodu, ostatní místa rovněž jeden bod.
Při závěrečném vyhodnocení celého seriálu závodů (zvlášť pro každou kategorii) se postupuje následovně:
- při počtu závodů do šesti (včetně) se každému soutěžícímu škrtá jeden nejhorší výsledek
- při počtu závodů nad šest se každému soutěžícímu škrtají dva nejhorší výsledky.

Pokud nastane rovnost bodů, piloti jsou vyhlášeni na shodném místě.
Při rovnosti bodů v pořadí jednotlivých věkových kategorií rozhoduje lepší umístění pilota v celkovém pořadí.


Tombola:
Probíhá na závěr každého soutěžního dne, rozsah tomboly dle možností pořadatele.
Vyhlášení výsledků celého seriálu závodů, ceny a odměny:
Vyhlášení výsledků  proběh ne po posledním závodu seriálu.
Pro nejlepší soutěžící v jednotlivých kategoriích budou připraveny poháry a diplomy, dle možností pořadatelů i drobné věcné ceny.


Protože cílem Českého poháru Mini-Z je zároveň společenské setkávání, je závodník povinen se osobnědostavit k předání ceny. V opačném případě cena propadá organizátorům.


Obecná ustanovení:
Soutěžící jsou povinni dodržovat zásady fair play.  Hlavní pořadatel si v nezbytném případě vyhrazuje právo na úpravu propozic. Ta musí být odsouhlasena většinou členů realizačního týmu.
Hlavní pořadatel si v nezbytném případě vyhrazuje právo na změnu místa, času a data konání závodů. Ta musí být odsouhlasena většinou členů realizačního týmu.

Průběh a organizace závodů Českého poháru:

Pokyny pro pořadatele :
– povinnosti pro pořadatelský/hostitelský klub


Žadatel projevuje zájem o pořádání závodu Českého poháru kontaktováním hlavního pořadatele spolu se stručným představením svého klubu, výčtem svých možností, obecného popisu místa konání, zázemí, tratě (koberec/RCP) a finanční náročností (např.nájem tělocvičny pro konání závodu). Žádost bude posouzena realizačním týmem a zájemce vyrozuměn. Pořadatelským klubem se stává klub, kterému bude pořádání závodu Českého poháru svěřeno. Každý pořadatelský klub jmenuje jednoho svého zástupce s mandátem k zastoupení pořadatelského klubu v realizačním týmu Českého poháru. Mělo by se jednat o osobu, která je za svůj klub oprávněna samostatně jednat a činit rozhodnutí. Přidělení pořadatelství danému klubu, termín a místo konání závodu musí být odsouhlaseny zástupcem pořadatelského klubu, realizačním týmem a hlavním pořadatelem Českého poháru. Závod musí být do termínového kalendáře Českého poháru zařazen ještě před zahájením prvního závodu seriálu, aby soutěžící měl i přehled o rozsahu a místech konání závodů celého ročníku Českého poháru. Eventuální změna termínu konání závodu je možná jen v opodstatněném případě a musí být odsouhlasena zástupcem pořadatelského klubu, realizačním týmem a hlavním pořadatelem Českého poháru.


Pořadatelský klub je povinen :
- minimálně dva týdny před konáním svého závodu zaslat základní informace a pokyny (přesné místo konání závodu, možnosti parkování, způsob stravování, potřebu přezuvek, eventuální potřebu výpomoci s úklidem po závodě, upozornění na místní zvláštnosti či zvyklosti a podobně) emailem hlavnímu pořadateli, aby ten jej mohl včas rozeslat společně s pozvánkou na závod.

Pořadatelský klub je povinen zajistit vhodnou formou přiměřenou propagaci svého závodu v místním regionu, např. včasným zveřejněním informace na svých webových stránkách, vyvěšením upoutávky v klubové vývěsce, propagací v  regionálním tisku, a podobně. K propagaci je možno využít plakátku Českého poháru uvedeného na konci tohoto dokumentu.


Pořadatelský klub je povinen zajistit důstojné prostory pro konání svého závodu včetně stolů, židlí a zdroje elektrické energie s přiměřeně předpřipraveným rozvodem ke stolům soutěžících. Pořadatelský klub je povinen zajistit vhodné ozvučení pro rozhodčí/časoměřiče a pro hlasový výstup z měřicího notebooku a vhodné ozvučení prostoru pro soutěžící, zejména pokud ti nemají své servisní zázemí ve stejné místnosti kde je umístěna závodní dráha.

Pořadatelský klub je povinen zajistit přípravu závodního okruhu ještě před ranní registrací dozávodu. Tvar závodního okruhu nemusí být zveřejněn dopředu, nesmí ale vybočovat z obvyklých zvyklostí, musí být přehledný pro soutěžící z jejich stanoviště i pro rozhodčí ze stanoviště časoměřičů. Kolem okruhu musí být prostor pro nasazovače a nasazovačům musí být dosažitelná jakákoliv část závodního okruhu. Pokud se závodník nedostaví k nasazování a nedohodne si  zástup jinou osobou, vystavuje se možnosti postihu přesunu do nižší finálové skupiny nebo odebrání pěti bodů v hodnocení daného  soutěžního dne.


Závodní okruh :
Dráhy kobercové musí mít dostatečnou propustnost pro alespoň 5 aut na trati současně.
Minimální šíře RCP dráhy musí být 90 cm v kterémkoli místě.
Minimální rozměr plochy dráhy je  4x10m.


Závodní okruh musí být ve způsobilém technickém stavu a po celou dobu závodního dne udržován tak, aby byl pro závod způsobilý, tedy: na vozovce nesmí být díry, na koberci nesmí být vlny, povrch musí být čistý, vyluxovaný , v případě koberce nesmí neúměrně pouštět chlupy, mantinely musí být řádně upevněné, přilepené, nesmí způsobovat uvíznutí či poškozování aut a žádná část závodního okruhu nesmí negativně ovlivňovat plynulý provoz aut. Posouzení způsobilosti závodního okruhu a jeho schválení k závodu spadá do kompetence realizačního týmu a hlavního pořadatele Českého poháru. Pokud je závodní okruh shledán nezpůsobilým, je pořadatelský klub povinen ihned zjednat nápravu. Řádná příprava prostorů pro soutěžící a závodního okruhu je otázkou cti pořadatelského klubu. Tyto základní předpoklady je třeba s předstihem naplnit, aby soutěžící, kteří na závod přijíždí, nemuseli být zdržováni problémy organizace pořadatelského klubu a aby časový harmonogram dne byl optimálně dodržen.


Tombola:

Pořadatelský klub je povinen zajistit přiměřenou část tomboly. Její obsah a rozsah je nezbytné s předstihem projednat s hlavním pořadatelem Českého poháru.
Případné finanční nákladyjdou na vrub pořádajícího klubu.


Organizace závodního dne:
Pořadatelský klub zajistí přivítání účastníků na začátku soutěžního dne a vyhlášení výsledků na konci soutěžního dne.
Pokud bude pořadatelský klub po závodě potřebovat pomoci s úklidem (např. srovnání stolů a židlí), soutěžící v mezích svých možností mohou vypomoci, je však potřeba o to ze strany pořadatelského klubu včas požádat, nejlépe již při poskytování informací a pokynů hlavnímu pořadateli, aby s tím soutěžící počítali.


Prezentace:
Primárním úložištěm informací je portál Českého poháru. Jsou zde umístěny základní informace i aktuality týkající se organizace právě chystaného závodu. Jsou zde i následující odkazy
weby pořádajících klubů
web pro registraci závodníků
web s výsledky aktuálního ročníku
web s fotografiemi z jednotlivých závodů
Pořádající klub dostane od správce webu přístupová oprávníění ve formě přihlašovacího jména a hesla, které ho opravňuje vložit informace k pořádanému závodu (upřesnění místa, obuvi, podmínek stravování) do sekce Aktuality
a taktéž k uložišti fotografií z jednotlivých závodů.
Pro komunikaci pořadatelů a závodníků slouží primárně webové stránky Českého poháru , případně emailové zprávy rozesílané hlavním pořadatelem. Informace a výsledky spojené se závody Českého
poháru lze paralelně umístit i na web pořadatelského klubu nebo některý ze serverů volně používaných pro ukládání fotografií.
Pořadatelský klub je povinen zajistit a zveřejnit přiměřenou dokumentaci (např.foto, video,článek...) ze svého závodu Českého poháru a to max.do 3 dnů od konání závodu.

Obecné informace, kontakty
kontakt na hlavního pořadatele Českého poháru:
tretera@peckamodel.cz
web
Českého poháru
www.cpminiz.cz
web s fotografiemi cpmini -  z.rajce.idnes.cz
registrace soutěžících
www.myrcm.ch
v případě nejasností směřujte eventuální dotazy k Propozicím na hlavního pořadatele Seznam pořádajících klubů :
1.Mini-Z Racer ČR-Praha
AVZO RC model klub -Neratovice

DDM TRCA - Třebechovice pod Orebem RC klub
Teplice Klub RC MINI -Z
Klatovy RC klub
Cheb RC klub Horní Slavkov


Plán závodů v sezóně:
24. 9. 2016 –Teplice
22. 10. 2016 –Horní Slavkov
19. 11. 2016 –Neratovice
3. 12. 2015 –Cheb
18. 3. 2017 –Třebechovice p. O.
22. 4. 2017 –Klatovy
13. 5. 2017 –Praha


Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání závodů.LoadingProbíhá přihlášení, prosím čekejte...
TOPlist